top of page
Udskoling
top-logo2022.png

Mod de afsluttende prøver

Udskolingen består af 7.-9. klasse på Sindal Privatskole.
 

Udskolingen har sin egen afdeling på skolen, hvor de udover egne klasser, også har et fælles opholdssted. Dette bliver både brugt i frikvarterer, men også når der laves gruppearbejde.

 

Skolen har egen bus, hvilket gør, at det er muligt for udskolingen at komme ud af huset. Denne bliver flittigt brugt. Vi deltager bl.a. i Workforce of the future og Skills city. Derudover anvender vi også Hjørrings atletikbaner.

 

Skolen har ikke fysiklokaler, og derfor foregår den praktiske del af fysikken på Astrup Skole, hvor eleverne bliver fragtet til i skolens bus.

 

I 8. klasse er der lejrskole til København. Dette finansieres ved egenbetaling.

 

Undervisningen i udskolingen er en blanding mellem lærerstyret tavleundervisning, selvstændigt arbejde samt gruppearbejde. I undervisningen i især 8.-9. klasse arbejdes der hen mod de afsluttende prøver.

 

Det er vigtigt, at undervisningen er med til at gøre eleverne selvstændige og forbereder dem på deres videre uddannelse.

 

Projektopgaven er obligatorisk i 9. klasse, men her på skolen arbejder vi med den allerede fra 7. klasse. Her arbejdes der med problembaseret læring (PBL). Eleverne arbejder ud fra et selvvalgt emne, hvor de går i dybden med det. Der er afsat 5 hele dage til projektet + 2-3 dage til fremlæggelse.

 

Vi har valgfag i udskolingen, hvor eleverne kan vælge mellem madkundskab eller musik. Der er eksamen i 8. klasse.

Lærere i udskolingen

Personale_Line.jpg

Line Heibø Andvik

Klasselærer 7. klasse

Personale_Marie.jpg

Marie Rubeck

Idræt

Personale_Karina.jpg

Karina Sejerskilde

Valgfag 

Personale_Julie.jpg

Julie Jørgensen

Klasselærer 8. og 9. klasse

Personale_Theis.jpg

Theis Guldstad

Tysk og samfundsfag

Personale_Camilla.jpg

Camilla Rosenberg

Matematik

Personale_Heidi.jpg

Heidi Møller Kristensen

Musik og kristendom

bottom of page