top of page
Udskoling
top-logo2022.png

Mod de afsluttende prøver

Udskolingen består af 7.-9. klasse på Sindal Privatskole.
 

Udskolingen har sin egen afdeling på skolen, hvor de udover egne klasser, også har et fælles opholdssted. Dette bliver både brugt i frikvarterer, men også når der laves gruppearbejde.

 

Skolen har egen bus, hvilket gør, at det er muligt for udskolingen at komme ud af huset. Denne bliver flittigt brugt. Vi deltager bl.a. i Workforce of the future og Skills city. Derudover anvender vi også Hjørrings atletikbaner.

 

Skolen har ikke fysiklokaler, og derfor foregår den praktiske del af fysikken på Astrup Skole, hvor eleverne bliver fragtet til i skolens bus.

 

I 8. klasse er der lejrskole til København. Dette finansieres ved egenbetaling.

 

Undervisningen i udskolingen er en blanding mellem lærerstyret tavleundervisning, selvstændigt arbejde samt gruppearbejde. I undervisningen i især 8.-9. klasse arbejdes der hen mod de afsluttende prøver.

 

Det er vigtigt, at undervisningen er med til at gøre eleverne selvstændige og forbereder dem på deres videre uddannelse.

 

Projektopgaven er obligatorisk i 9. klasse, men her på skolen arbejder vi med den allerede fra 7. klasse. Her arbejdes der med problembaseret læring (PBL). Eleverne arbejder ud fra et selvvalgt emne, hvor de går i dybden med det. Der er afsat 5 hele dage til projektet + 2-3 dage til fremlæggelse.

 

Vi har valgfag i udskolingen, hvor eleverne kan vælge mellem madkundskab eller musik. Der er eksamen i 8. klasse.

Information til elever om prøver:

Prøveafholdelse FP9 sommeren 2024
Elevfolder: "Sådan undgår du at snyde til folkeskolens prøver"
Elevfolder: "Når du skal til prøve"

bottom of page