top of page
SPS_TOP_brobygning.jpg
Brobygning
top-logo2022.png

Med glidende overgange

Vi vægter brobygning højt.

Der er mange overgange i barnets liv, hvor hverdagen ændrer sig.

Disse overgange vil vi gøre trygge. Der er meget samarbejde på tværs af alle os, der arbejder her, både i Børnehuset og på skolen.

Det første skift er allerede fra vuggestue til børnehave.

Inden skolestart er der et forløb, hvor barnet kommer med over på skolen og møder lærere og elever i indskolingen - her deltager barnet i undervisningen, der er tilrettelagt med udgangspunkt i de nye 0.klasse elever.

Fra indskoling til mellemtrin er der brobygning.
Mellemtrinslærerne henter 2.klasse og har dem med i temaundervisningen et antal gange.

Fra mellemtrin til udskoling foregår det på samme måde, hvor 6.klasse kommer med op og deltager i udskolingens arbejde.

Når eleverne er i udskolingen foregår der en del ud af huset. Der brobygges ud i verden til ungdomsuddannelserne.

bottom of page