top of page
SPS_TOP_Temaundervis.jpg
Temaundervisning
top-logo2022.png

Forskellige arbejdsformer

Grundlaget for den temabaseret undervisning på Sindal Privatskole er fagene historie, natur/teknologi, kristendom, håndværk/design og billedkunst. Undervisningen foregår to gange ugentligt á 5 timer og er for 3.-6. klasse. 


Mål for undervisningen 
Undervisningen følger “Forenklede Fælles Mål” for de 5 fag.
Derudover er der fokus på ikke målbare områder som sammenhold, samarbejde og evnen til at finde sammenhænge mellem fagene i løsningen af problemstillinger. 

Arbejdsformer 
Eleverne vil i den temabaseret undervisning møde flere forskellige arbejdsformer. Der vil være undervisning med klasserne samlet i samme rum, parvis og i grupper. Grupperne vil blive sammensat på tværs af klasserne. Fokus for den temabaseret undervisning er den undersøgende og eksperimenterende arbejdsmetode. Eleverne skal undervejs i arbejdet lave produkter, som skal være med til at tydeliggøre det indlærte. Derudover vil der være ture ud af huset, hvor vi ser på ting, som passer ind i temaet. 

bottom of page