top of page
SPS_Top_Undervisningsplan.jpg
Undervisningsplan
top-logo2022.png

Sådan underviser vi

Sindal Privatskole skal som privat grundskole give en undervisning,

der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

I følge “Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler”

skal skolen udarbejde undervisningsplaner samt slut- og delmål for de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i og for folkeskolens obligatoriske emner.

Sindal Privatskole følger, indenfor skolens fagrække, de mål- og

fagbeskrivelser som fremgår af Fælles Mål. Det gælder både slut- og delmål samt undervisningsplaner.

Vi henviser derfor til Undervisningsministeriets hjemmeside

 

Sindal Privatskoles værdigrundlag opfyldes ved, at den enkelte lærer indenfor rammerne af "Fælles mål" sætter sit personlige præg på undervisningens indhold og metode, således, at eleven oplever skolens værdier i hverdagen.

Der bliver løbende ført tilsyn med vores skole. Læs her, hvordan det går.
 

Forståelsesramme


Målene:

Slutmål for undervisningen. Hvad eleven gerne skulle nå efter endt skolegang

på vores grundskole, Sindal Privatskole.

Delmålene:

Delmål, der svarer til begrebet 'trinmål' i Folkeskolen, fortæller, hvad eleven gerne skulle nå på forskellige tidspunkter i løbet af skolegangen.

Undervisningsplaner:

Planer med beskrivelser af udvikling hen imod målene. Undervisningsplanerne skal angive udviklingen hen mod slutmålene, samt beskrive på hvilke klasse- eller alderstrin der arbejdes med de forskellige fagområder og emner.  Ydermere kan det af undervisningsplanerne fremgå, hvordan undervisningstilbuddet giver mulighed for elevens alsidige personlige udvikling.
Undervisningsplanerne er på Sindal Privatskole ensbetydende med læseplanerne og vejledningerne i faghæfterne (Fælles mål 09) på uvm.dk.

Evaluering:

Sindal Privatskole giver karakterer til 7. – 9. klasse.

Elevernes færdigheder testes, og endelig gives hjemmet besked om elevens standpunkt i det enkelte fag ved skolehjemsamtalerne i efteråret og foråret.
Forældrene er altid velkomne til at kontakte skolen angående elevernes standpunkt.

Der lægges vægt på et tæt skole-hjem samarbejde.

bottom of page