top of page
Vuggestuen
top-logo2022.png

Det betydningsfulde fællesskab

I vores vuggestue ønsker vi at møde barnet med anerkendelse og ligeværd. Det vil vi gøre vi med nærværende, medlevende og omsorgsfulde voksne. Igennem en tryg relation til de voksne, skal barnet have mulighed for at opleve sig selv som set og hørt, som særlig værdsat og betydningsfuld i fællesskabet, for derigennem at udvikle et positivt selvværd.

Da vi er et lille sted med få børn, vil der i høj grad være mulighed for at skabe et trygt og forudsigeligt læringsmiljø, hvor der er plads til at se det enkelte barn.

Vi vil arbejde med små̊ børnegrupper, hvilket øger muligheden for nærvær og fordybelse.

 

I vuggestuen er målet at barnet udvikler selvværd, robusthed og livsduelighed og at barnet oplever at være værdig deltager og medskaber af fællesskabet.

Vores største opgave som pædagogiske personale er at støtte og guide børnene med udgangspunkt i det enkelte barns kompetencer. Vi tilpasser de daglige udfordringer til det enkelte barn og barnet oplever følelsen af at kunne selv.

Vi vil i vuggestuen støtte barnet i at blive selvhjulpne, og skabe rammer og forudsætninger der understøtter barnet lyst til at blive udfordret.

Åbningstider
i Børnehuset

Mandag til torsdag

06.30 - 16.30

Fredag

06.30 - 16.00

bottom of page