top of page
SPS_Indskol_4_edited.jpg
Værdigrundlag
top-logo2022.png

Sindal Privatskole og Børnehus
bygger på tre grundværdier som understøtter og er afhængige af hinanden.

Vaerdi_trekant.png

Vores lille skole og børnehus vil være et sundt og levende læringsmiljø, hvor børn trives og udvikles i trygge og udfordrende rammer.  Vi vil være et rummeligt sted med et forpligtende fællesskab for børn og voksne bygget på tillid, respekt og ansvar for hinanden.

SPS_Vaerdi_2.png

Børnehuset

Vi har vores helt eget børnehus med vuggestue, børnehave og SFO. Her møder børnene nærhed og omsorg fra fra vores pædagogiske personale. Dagligdagen er præget af faste rutiner, leg og glæde i et støttende og udviklende miljø.

Barnet

Vi vil skabe rum til at bevare og udvikle det enkelte barns personlighed.

Den skal styrke livsglæden og evnen til at vælge.

Børnene vil hver især blive udfordret fagligt, lige der hvor de er, således at de lærer nyt.

Skolen vil i samarbejde med forældrene styrke barnets ansvarsfølelse overfor sig selv

og for egen læring og udvikling.

Skolen vil i samarbejde med forældrene styrke barnets ansvarsfølelse overfor andre og overfor skolen som fællesskab. Vi vægter brobygning fra børnehave til skole højt og har et udvidet samarbejde mellem de to huse.

SPS_Vaerdi_!.jpg

Undervisning

Dagen starter for alle med fælles morgensang.  
Eleverne møder hver dag anerkendende, tydelige og fagligt engagerede voksne.
Med undervisningen vil vi stimulere børnenes lyst til at lære, den skal gøre dem nysgerrige

og give dem tid til fordybelse. 
Leg, bevægelse og musiske metoder vægtes i skolens undervisningen. 
Skolen underviser i alle almene skolefag og samlæsning af klasser kan forekomme.

Fagene kan være integreret i  temabaseret undervisning, som læses sammen og på tværs af klassetrin.

Vi har trivsels timer og anderledes dage fast på skemaet.  

SPS_Vaerdi_3_edited.jpg
SPS_Vaerdi_4_edited.jpg

Vi forventer at forældre deltager aktivt i fællesskabet og i deres børns skolegang.

Vi ønsker en aktiv forældrebestyrelse og udvalg. 

Vi har forældreråd som planlægger sociale arrangementer for børn og forældre og som står for hovedrengøring af lokaler.  

Alle forældre indbydes hvert år til et pædagogisk oplæg og en åben dialog med skolens medarbejdere.

Vi holder åbent hus dage, hvor forældre er velkomne i undervisningen.

Skolen og forældrene

SPS_Vaerdi_5.jpg

Skolen vil styrke barnets viden og evne til at forholde sig til kulturelle, historiske, demokratiske og miljømæssige forhold i samfundet. 
Skolen vil tilstræbe at være en aktiv del af og gøre brug af lokalsamfundet.

Skolen og samfundet

bottom of page