top of page
Børnehaven
top-logo2022.png

En tryg hverdag

I vores børnehave ønsker vi at bygge videre fra vuggestuens læring.

I børnenes personlige udvikling spiller tillid, tryghed og tilknytning en afgørende rolle. Muligheden for at møde trygge relationer og stabile omsorgspersoner som de kan spejle sig i, er essentielle for en god udvikling. 


Vi vil i børnehaven skabe rammer, hvor der er mulighed for at udforske sig selv, de andre og omverdenen. Og vi vil skabe en tryg og inspirerende hverdag, hvor barnet oplever at det hører til i et positivt, anerkendende og forpligtende fællesskab. 


Her har barnet mulighed for at øve sig i at sige til og fra, tackle forskellige situationer og følelser, håndtere konflikter, håndtere forskelligheder, forhandle i lege, ændre retning, indgå̊ i venskaber, konkurrere, gå på kompromis, blive glad for noget, blive ked af det.

Heri ligger potentialet for at blive et alsidigt og robust og forandringsparat menneske, der kan indleve sig i andre, tage initiativ, handle selvstændigt og udvikle sin egen personlige integritet.

Åbningstider
i Børnehuset

Mandag til torsdag

06.30 - 16.30

Fredag

06.30 - 16.00

bottom of page